Projekat: Poets

Cilj projekta je razvoj web aplikacije pomoću koje će pesnici moći da objavljuju svoje pesme na internetu, a čitaoci da čitaju objavljene pesme. Da bi objavila pesmu, pesnikinja mora biti registrovani korisnik aplikacije, dok čitaoci mogu čitati i bez registracija. Čitaoci koji se registruju mogu dodatno da ocenjuju (rejtinguju) pesme, dok neregistrovani čitaoci to ne mogu.

Aplikacija treba da omogući sledeće procedure:
 • Registraciju korisnika (pesnika i čitaoca).
 • Unos i editovanje profila korisnika.
 • Unos i editovanje biografije pesnika.
 • Logovanje (login, logout) registrovanih korisnika.
 • Unošenje i objavljivanje nove pesme.
 • Editovanje objavljene pesme.
 • Brisanje objavljene pesme.
 • Prevodjenje pesama na druge jezike.
 • Pretraživanje i čitanje biografija pesnika.
 • Pretraživanje i čitanje pesama po imenu autora.
 • Pretraživanje i čitanje pesama po nazivu pesme.
 • Pretraživanje i čitanje pesama po jeziku originala.
 • Pretraživanje i čitanje pesama po vrsti pesme.
 • Pretraživanje i čitanje pesama po godini stvaranja.
 • Pretraživanje i čitanje pesama po rejtingu.
 • Ocenivanje (lajkovanje) pesme.
 • Kalendar pesničkih događaja.
 • Objavljivanje i čitanje vesti i novosti iz oblasti poezije.
 • Stranicu koja opisuje namenu aplikacije (About).
 • Stranicu koja predstavlja tim developera.
 • Kontakt formu za administratora.

Za svaku od navedenih procedura developeri imaju punu slobodu za definisanje potrebnih podataka i kreiranje korsiničkog intefejsa. Osnovna stranica, (Home page) treba da ima atraktivan dizajn. Dizajn osnovne stranice treba da diktira izgled svih ostalih stranica. Stranice moraju biti prilagođene za sve vrste uređaja (laptop, tablet, smart telefon). Podaci o korisnicima, pesme i ostali sadržaji treba da budu čuvani u bazi podataka.